Το διάβασμα πρέπει να έρχεται ως η προοδευτικά εξελικτική διαδικασία από την «κατανόηση», στην «ομιλία», στο «διάβασμα» και τελικά στο «γρά- ψιμο». Εμείς πιστεύουμε ότι η επαφή με την ξένη γλώσσα, πρέπει να αρχίζει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Με τα παιδάκια να εξοικειώνονται με τον προ- φορικό λόγο αρκετά πριν εμπλακούν με το γραπτό λόγο. Άυτό δηλαδή που γίνεται φυσιολογικά όταν μαθαίνουμε και τη μητρική μας γλώσσα.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι τα παιδιά στις ηλικίες μέχρι και 7 ή 8 χρο- νών έχουν μια έμφυτη ικανότητα να «αρπάζουν» τη ξένη γλώσσα, ακόμη κι αν αυτή η γλώσσα περιέχει ήχους που η μητρική τους δεν τους έχει. Γι αυτό και συστήνουμε ανεπιφύλακτα να αρ- χίζουν τα παιδάκια, από την ηλικία των 3 ή 4 χρονών, συμμετοχή στα τμήμα- τα BABY STEPS, που αποτελούν μια ‘full immersion bilingual’ δοκιμασμένη και εξαιρετικά αποδοτική μέθοδο.

Για πολλά χρόνια οι διδασκαλία στα πρωτάκια της αγγλικής γλώσσας άρχιζε με τη αγγλική αλφάβητο. Τα παιδάκια μάθαινα τα ονόματα των γραμμάτων. Για παράδειγμα, μπορού- σαν να απαγγέλλουν σαν ποίημα τα Ά (έι), Β (μπι), C (σι) και ούτω καθεξής. Άυτό συνέβαινε γιατί, υπήρχε η τάση να αρχίζουμε από τον γραπτό λόγο, το βιβλίο και το χαρτί με το μολύβι. Όμως τα 26 γράμματα της αγγλικής αλφάβητου αντιστοιχούν σε 42 διαφορετικούς ήχους, οι οποίοι πάρα πολλές φορές δεν έχουν σχέση με το όνομα του γράμματος. Στη γνωστή σε όλους λέξη CAT, για παράδειγμα, το παιδάκι θα έπρεπε να μάθει ότι το γράμμα C (σι) ακούγεται «Κ».

Γι αυτό έχουμε υιοθετήσει τη μέ- θοδο διδασκαλίας με τα λεγόμενα «phonics». Πρόκειται για μια μέθοδο, που βάζει τα παιδάκια στη διαδικασία να παίξουν με τους ήχους στη καινούργια τους γλώσσα. Τα παιδιά έχουν μι θαυμαστή ικανότητα να αντιλαμβάνονται αυτούς τους ήχους που εύκολα συνδέουν μετά με τις λέξεις και τελικά με τα γράμματα που θα διαβάσουν ή που θα γράψουν.

Τα παιδιά που έχουν διδαχθεί με αυτό το τρόπο, μπορούν μεγαλώνοντας να διαβάζουν ΣΩΣΤΆ λέξεις που δεν έχουν ξαναδεί και να προφέρουν αυτά που λένε με την σωστή προφορά, πράγμα που τα ενθαρρύνει να αποζητούν περισσότερη μάθηση και υψηλότερα επίπεδα γλωσσομάθειας.

Τα παιδιά αυτά δε θα έχουν ανάγκη να ταλαιπωρούνται για ώρες ατέλειωτες για να παπαγαλίσουν την ορθογραφία των λέξεων. Μια ορθογραφία που ίσως θα την ξεχάσουν λίγες μέρες αργότερα. Άυτά τα παιδιά θα μπορούν όχι μόνον να διαβάσουν μια λέξη που βλέ- πουν γραμμένη ενώ δεν τη γνωρίζουν, αλλά και να μαντέψουν το ίδιο εύκο- λα πως γράφεται μια λέξη που ακούν, έστω και για πρώτη φορά. Επομένως, αυτοί οι μαθητές, στο μέλλον, δε θα χρειαστεί να κάνουν της ερώτηση «Κυρία, πως διαβάζεται αυτή η λέξη;”

Εμείς είμαστε απόλυτα σίγουροι για αυτή μας την επιλογή. Τώρα δεν μένει παρά και σε σας τους γονείς να πάρετε τη σωστή απόφαση. Εμείς θέλουμε τα παιδιά να ξεφύγουν άμεσα από το «Μαθαίνω να διαβάζω» και να περά- σουν το συντομότερο δυνατόν στο «Διαβάζω για να μαθαίνω»! Εμείς έχουμε δει να γίνονται θαύματα!, Εσείς ρωτήστε άλλους γονείς που μας δοκίμασαν και ίσως δημιουργήσετε το δικό σας μικρό «θαυματάκι».